reklamacje i uwagi

reklamacje i uwagi

Każda reklamacja i odstąpienie od umowy musi być wysłane w formie elektronicznej na adres: produkty@okazik.pl - przed odesłaniem towaru.


Ważne!

Pod uwagę będą brane tylko pełne reklamacje, które muszą zawierać imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres email, numer zamówienia, kod kuponu, nazwa zamówionego produktu i dokładny opis reklamacji. Pozostałe niekompletne wnioski nie zostaną rozpatrzone ze względów formalnych.

r e k l a m a