Kurs: przeciwdziałanie praniu pieniędzy..

Za pośrednictwem internetu, 80 godzin dydaktycznych, 60 dni dostępu do platformy edukacyjnej.

w cenie od

99

OFERTA WYPRZEDANA!poproś o wznowienie

Chcę by ta oferta została wznowiona

Spóźniłeś się? nie szkodzi, w większości ofert jest możliwe ich wznowienie, dzięki Twojemu zgłoszeniu zadbamy o to!
Zamiast 299 zł
Rabat -67%
Oszczędzasz 200 zł
Oferta nr: 27572, dodano 15.11.2016
Czas trwania oferty już minął!

Szkolenie e-learningowe pt. Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy. (99 zł)

w tej okazji znajdziesz:

99 zł zamiast 299 zł za kurs e-learningowy pt. Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy.

szczegóły okazji:

Szkolenie e-learningowe pt. EKSPERT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY skierowane jest przede wszystkim do instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm.), pracowników organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak również do wszystkich innych podmiotów i przedsiębiorców, którzy chcieliby uzyskać praktyczną wiedzę w zakresie obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, uzyskując przy tym jednocześnie stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie objętym programem szkolenia. Podstawowym celem niniejszego e-kursu jest nabycie przez kursantów umiejętności weryfikacji i kontroli stosowania w praktyce postanowień opisanej wyżej ustawy o tematyce AML (Anti Money Laundering = działania przeciwko praniu pieniędzy), w tym w szczególności umiejętność rozpoznawania transakcji podejrzanych, jak również zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne wdrożenie obowiązkowej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Organizatorem powyższego e-kursu jest niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą CENTRUM SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE CMG z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 1145 K, prowadząca szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu wydawane jest przez placówkę według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).


 

Pogram szkolenia obejmuje tematy takie jak:

 • Zagadnienia ogólne.

 • Najważniejsze definicje ustawowe.

 • Metody prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze (przykłady).

 • Fazy prania pieniędzy.

 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.

 • Rekomendacje (zalecenia) FATF.

 • Wskazówki Grupy Wolfsberg.

 • Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

 • Dyrektywy europejskie.

 • Środki bezpieczeństwa finansowego transakcji.

 • Odpowiedzialność karna i materialna.

Cały program dostępny na stronie: http://cmg.edu.pl/wp-content/uploads/2015/12/EKSPERT-DS.-PRZECIWDZIA%C5%81ANIA-PRANIU-PIENI%C4%98DZY-opis-szkolenia.pdf

 • Okazja: 99 zł zamiast 299 zł za kurs e-learningowy pt. Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 • Dokładny opis zabiegu znajduje się w Szczegółach Okazji

podmiot odpowiedzialny:

CMG Group Tomasz Ornoch

Bracka 18/61
00-028 Warszawa
Mazowieckie

NIP 525-258-96-73

Oferta ważna:

od 15-11-2016 do 16-01-2017
 • Realizacja Każdy Klient musi przesłać poprzez portal (http://cmg.edu.pl/regulamin-i-zapisy/) wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem potwierdzającym zakup szkolenia w promocyjnej cenie. Po weryfikacji kuponu zostanie przydzielony dostęp każdemu kursantowi.

 • Czas trwania kursu: 80 godzin dydaktycznych.

 • 60-dniowy dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych na platformie edukacyjnej placówki przez 24 godziny na dobę.

 • Możliwość odbycia kursu w dowolnym miejscu i czasie (dogodna forma e-learningowa).

 • Brak jakichkolwiek dodatkowych opłat (np. za wydanie zaświadczenia, egzamin końcowy, itp.).

 • O dostępności kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Okazja nie łączy się z innymi promocjami.

Wybierz swoją okazję:


99 zł zamiast 299 zł za kurs e-learningowy pt. Ekspert ds. Przeciwdziałania praniu pieniędzy.

r e k l a m a